‘Good clothes, fair pay’ - een eerlijk loon voor de textielarbeiders

0 comments

Supergoods staat voor eco & fair fashion. We zoomen nu even in op het ‘fair fashion’ aspect. Als we spreken over fair fashion, dan gaat dat voornamelijk over hoe eerlijk de kledingwerkers worden behandeld. Daarbij kijken we naar verschillende factoren. Zijn de arbeidsomstandigheden veilig? Worden de werknemers goed behandeld, met een extra focus op de meest kwetsbare groepen? Is er sprake van kinderarbeid? Hebben de werknemers de mogelijkheid om een vakbond op te richten om hun rechten te verdedigen? Is er voldoende transparantie vanuit de fabrieken naar de kledingmerken over de arbeidsomstandigheden? En een zeer belangrijke: krijgen de textielarbeiders een eerlijk loon? 

Tekst: Dorien Van Oevelen

De merken die je bij Supergoods vindt, zijn allemaal eerlijk naar hun arbeiders toe. Jammer genoeg, is dit momenteel nog een uitzondering binnen de mode- en textielindustrie. Gelukkig zijn er verschillende organisaties die zich inzetten voor eerlijke mode, zoals Fashion revolution en Clean Clothes Campaign. Een aantal van deze organisaties bundelden hun krachten en lanceerden de campagne ‘Good Clothes, Fair Pay’

Wat is het doel van deze campagne?

Heel eenvoudig, dat iedere kledingwerker, en dat zijn er ondertussen ongeveer 60 miljoen wereldwijd, minstens een leefloon ontvangt. Kledingwerkers ontvangen vaak enkel het minimumloon, wat niet hetzelfde is als een leefloon. Het minimumloon is het loon dat bedrijven verplicht zijn om te betalen, vastgelegd door hun overheid. Een leefloon is het loon dat iemand nodig heeft om in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien. Tussen deze 2 is er nu vaak nog een grote kloof. Bijvoorbeeld: in Bangladesh bedraagt het leefloon dat iemand nodig heeft 4,8 keer meer dan het minimumloon (cijfers van 2019).  

Waarom is een leefloon zo belangrijk?

Zonder dat leefloon worden de kledingwerkers geforceerd extreem lange uren in slechte omstandigheden te werken om hun inkomen te verhogen.

Andere gevolgen kunnen ook zijn:

  • Gezinnen kunnen niet anders dan hun kinderen aan het werk zetten om hun inkomen te vergroten.
  • Ze zijn niet in staat om te betalen voor gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, … 
  • Ze hebben geen mogelijkheid om te sparen, zodat ze bij onverwachte omstandigheden (bv. langdurige ziekte, ontslag, …) meteen in de schulden terechtkomen.
  • Werknemers worden zeer kwetsbaar: ze durven vaak niet voor zichzelf opkomen als ze slecht worden behandeld, uit angst hun job te verliezen. 

Hierdoor blijven de kledingwerkers in een cirkel van armoede, die moeilijk te doorbreken valt. 

Hoe wil de campagne dit oplossen?

Deze campagne is een European Citizens Initiative (ECI). Eenvoudig gezegd, betekent dit dat wanneer deze campagne minstens 1 miljoen handtekeningen verzamelt, de EU verplicht is om hun voorstel te bekijken en met hen in gesprek te gaan.

Met dit initiatief willen de organisaties bereiken dat merken een plan moeten opzetten om ervoor te zorgen dat de kloof tussen minimum- en leefloon wordt gedicht. Dit plan moet geïmplementeerd, gemonitord én publiek zichtbaar zijn. Het goede is dat het gaat over alle merken die in Europa handelen, en dus niet enkel bedrijven die in Europa produceren. Omdat Europa de grootste importeur is van kleding en textiel, kan dit wereldwijd een grote impact hebben voor kledingwerkers. 

En we horen je al denken: ‘Waarom verhogen de overheden hun minimumlonen niet gewoon, probleem opgelost toch?’ Uiteraard zou dit fantastisch zijn. Jammer genoeg zou dit er momenteel eerder voor zorgen dat merken zich gaan verplaatsen naar gebieden met een lager minimumloon. Waardoor er minder werk zou zijn en er dus terug meer werkloosheid zou volgen. Maar als er genoeg merken in een regio uit zichzelf een leefloon garanderen voor hun werkers, kan de overheid zonder al te veel risico’s het minimumloon verhogen. Daarom focust de campagne zich dus vooral op de merken.

Wat kan jij doen?

Zoals je hierboven al las, moet de campagne minstens 1 miljoen handtekeningen verzamelen. Neem je dus even de tijd om deze petitie te onderteken? 

 

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!